Regulamin wynajmu drona bez operatora

 

 

Wypożyczenie drona następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią, a pełnoletnim Wypożyczającym.

1. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę wypożyczenia oraz regulamin co potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zaakceptowanie jego treści oraz przyjęcie drona w pełni sprawnego technicznie.

2. Podstawą do wypożyczenia drona jest okazanie ważnych dokumentów tożsamości ( dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane potrzebne do wypisania umowy.

3. Pracownik ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu kiedy warunki atmosferyczne niepozwalają na bezpieczne latanie dronem oraz osobom, których stan trzeźwości lub sprawności psychoruchowej budzi zastrzeżenia.

4. Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry według cennika:

 

 

CENNIK:

 

 

Model drona

 

1 dzień

 

Na weekend

(pt, sob. nd)

 

 

1 tydzień

 

Na wakacje

 

Kaucja zwrotna

Dji Mavic mini / combo 3 baterie

199 zł 299 zł 499 zł wycena indywidualna 2300 zł*
DJI Spark Combo, 3 baterie

199 zł 299 zł 499 zł wycena indywidualna 2300zł*
Phantom 4 PRO /2 baterie

399 zł 599zł 699 zł wycena indywidualna 5000zł*

 *podane ceny są cenami BRUTTO.

W momencie wypożyczenia sprzętu pobierana jest kaucja, która zwracana jest w momencie zwrotu sprzętu. Wysokość kaucji jest zgodna z cennikiem (w przypadku wpłaty kaucji kartą płatniczą pobierana jest BEZZWROTNA prowizja w wysokości 0,69% od kwoty zapłaconej kartą.

Wypożyczenie drona na jeden dzień wiąże się z obowiązkiem oddania go dnia następnego w następnej pełnej godzinie licząc od godziny wypożyczenia (np. wypożyczając drona w piątek o godzinie 10:00 należy go oddać w sobotę o godzinie 10:00 Wypożyczenie drona na weekend trwa od piątku godziny 15:00 do poniedziałku 12:00. Wypożyczenie drona na jeden tydzień wiąże się z obowiązkiem oddania do godziny 17:00 tego samego dnia tygodnia, którego nastąpiło wypożyczenie.

Cena wynajmu na wakacje/wyjazd ustalana jest indywidualnie w zależności od długości i miejsca pobytu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu:

1 godzina – 10 zł, 2 godziny – 20 zł, 3 godziny – 30 zł, powyżej 3 godzin naliczana jest opłata za cały dzień

5. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.

6. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

7. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z drona oraz jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Zabrania się użytkowania drona podczas złych warunków atmosferycznych( deszcz śnieg, wichura , upał pow. 40 st. C)

10. Drona należy zwrócić w należytej czystości.

11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu.

 

11. a. Kary umowne:

- Uszkodzenie inteligentnej baterii drona: Kara finansowa 249 zł/bateria.

- Uszkodzenie pilota zdalnego sterowania: Kara finansowa 799 zł.

- Uszkodzenie ładowarki HUB: Kara finansowa 339 zł.

- Uszkodzenie torby transportowej: Kara finansowa 99 zł.

- Uszkodzenie śmigła (pęknięcie): Kara finansowa 39 zł/śmigło.

- Uszkodzenie osłon na śmigła: Kara finansowa 30 zł/śmigło.

 

12. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku kaucja nie zostaje zwrócona.

13. W przypadku użyczenia drona osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.

14. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji czy wymiany części w wypożyczonym sprzęcie.

Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.

15. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie drona oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. Korzystając z drona Wypożyczający musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających.

16. W przypadku utraty wypożyczonego drona lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie Wypożyczalni. W przypadku utraty całości wypożyczonego sprzętu kaucja nie zostaje zwrócona. W przypadku wynajmu drona z aparaturą i sytuacji utraty samego drona zostaje zwrócone 1/6 kaucji, w przypadku utraty pilota zdalnego sterowania zostaje zwrócone 1/3 kaucji, w przypadku utraty całości aparatury dodatkowej zostaje zwrócone 1/6 kaucji.

17. Drona oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu drona należy poinformować telefonicznie pod numerem telefonu : 666 31 32 31 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.

18. Jeśli do trzech godzin od deklarowanego czasu oddania nie uzyskamy żadnych informacji o chęci przedłużenia wypożyczonego sprzętu od Wypożyczającego sprawa kierowana jest na Policję jako kradzież.

18. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania dronów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeńwobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych dronów. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny.

19. Możliwość wysłania drona kurierem w dowolne miejsce w Polsce.

W przypadku chęci wynajęcia drona wysyłamy klientowi umowę na e-mail , którą podpisuje podaje dane z dowodu osobistego, wpłaca kaucję na konto podane w umowie i w ciągu 2 dni otrzymuje przesyłkę z dronem oraz instrukcją jak bezpiecznie latać dronem na zewnątrz.

Dron Mavic mini ma wagę 249 g i wg nowego prawa lotniczego nie będzie musiał być nigdzie zgłaszany o planowanym locie ( oczywiście strefy CTR zamknięte na loty dronami obowiązują go także ) lotniska, więzienia, jednostki wojskowe, urzędy: sejm, sądy itp...

 

 

 

Jeśli chciałbyś wynająć drona z operatorem wyślij zapytanie na adres: fhuolmedia@gmail.com podaj miasto, rodzaj realizacji, termin, nr telefonu do siebie.